Urodziny

Urodzinki w naszej  sali zabaw alele

Kochani zachęcamy Was rodziców ( opiekunów) do zorganizowania swoim dzieciom urodzin w naszej sali zabaw.

Specjalnie na te okazje posiadamy pokoiki urodzinowe

( CARS i MY LITTLE PONY), gdzie Wasze dziecko spędzi w miłej atmosferze ten wyjątkowy dzień.


Zadbamy aby na takiej imprezie nigdy nie zabrakło atrakcji oraz  uśmiechu na twarzach Waszych dzieci.


Urodzinki w sali zabaw alele

 I wariant: 2 godziny zabawy, wynajęcie sali urodzinowej, obrus, nakrycia urodzinowe, woda bez limitu. Soki w dzbankach przygotowane na stole wg zgłoszonej ilości dzieci dodatkowo płatne 10 zł / dzbanek

Cena:

poniedziałek – czwartek    35zł/ dziecko

piątek – niedziela i święta     40zł/dziecko

                                                                                                                               

II wariant: 2 godziny zabawy, wynajęcie sali urodzinowej, prezent dla solenizanta
obrus, nakrycia urodzinowe, woda bez limitu. Menu box dla każdego dziecka: owoc sezonowy, żelki, wafelki, mamba, napój kubuś, mus kubuś.

Cena:

poniedziałek – czwartek                55zł/ dziecko

piątek – niedziela  i święta          60zł/ dziecko

                                                                             

III wariant: 2 godziny zabawy, wynajęcie sali urodzinowej, prezent dla solenizanta,obrus, nakrycia urodzinowe, woda bez limitu. Menu box dla każdego dziecka: owoc sezonowy, żelki, wafelki, mamba, napój kubuś, mus kubuś.

Fingersy z kurczaka 2 szt +10 dkg frytek

Cena:

poniedziałek – czwartek           70zł/ dziecko

piątek - niedziela i święta         75zł/ dziecko

Solenizant jest w każdym wariancie gratis     :-)

                                                                        

Dodatkowo płatne:

Pizza Margheritta                      30zł/ sztuka

Zaproszenia na urodziny      3zł/ sztuka

Szampan Picollo                        20zł/ szt.

Tatuaże                                           8zł / dziecko/ sztuka

Smycze reklamowe                  8zł/ sztuka

W GODZINACH OTWARCIA OBIEKTU REZERWACJE NA URODZINKI PRZYJMOWANE SĄ TYLKO POD NUMEREM STACJONARNYM .

Regulamin urodzin w Sali Zabaw alele:


§1. Postanowienia ogólne – czas trwania oraz sposób rezerwacji

1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym dowolnym terminie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub osobistej.

2. Rezerwacja terminu przyjęcia potwierdzona jest wpłatą bezzwrotnego zadatku w wysokości minimum 100zł.

3. Przyjęcie rozpoczyna się punktualnie o ustalonej godzinie - zgodnie z rezerwacją.

4. Urodziny organizowane są we wcześniej ustalonych przedziałach godzinowych:

sobota- niedziela i święta: I tura: od 12.00 do 14.00,  II tura od 16.00.00 do 18.00 lub od 16.30 do 18.30,

w pozostałe dni tygodnia urodziny odbywają się w godzinach:  I tura: od 13.30 do 15.30,  II tura  16.30 do 18.30 lub godzinach wcześniejszych po ustaleniu z obsługą sali zabaw.

4. Przyjęcie trwa 2 godziny (istnieje możliwość przedłużenia zabawy po wcześniejszym ustaleniu).

§2. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego i zasady rezerwacji. 

1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest dla minimalnej liczby gości w ilość 8-cioro dzieci+ solenizant.

2. Liczba osób dorosłych na przyjęciu urodzinowym nie może przekraczać liczby gości urodzinowych tj. dzieci. W przypadku przekroczenia następuje płatność za osoby dorosłe tak jak za gości urodzinowych tj. dzieci w najtańszym wariancie.

3. Podczas jednego przyjęcia urodzinowego maksymalnie świętować może dwóch solenizantów - rodzeństwo bliźniacy.

4. Za gości urodzinowych uważane są dzieci od 12 miesięcy (lub młodsze zdolne do samodzielnej zabawy) do 11 roku życia.
5. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych.
6. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu, tj. w salce urodzinowej.

7. Urodziny organizowane są wg wariantów określonych w zamówieniu na przyjęcie urodzinowe.

8. Tort w każdym z wariantów zapewniają rodzice ( opiekunowie) solenizanta.

9. Wszelkie napoje spożywane na przyjęciu powinny być zakupione w naszej sali zabaw.

10. W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego sala zabaw  pozostaje dostępne dla klientów indywidualnych. Co wiąże się z brakiem możliwości rezerwacji Sali zabawowej na wyłączność przyjęcia urodzinowego w godzinach otwarcia Sali Zabaw.

11. Organizatorzy oraz solenizant mogą bezpłatnie spędzić czas na zabawie w sali zabaw maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego; jest to tzw. czas oczekiwania na gości lub ewentualnie na przygotowanie we własnym zakresie stołów oraz maksymalnie 10 minut po jego zakończeniu, tzw. czas na pożegnanie gości.

W przeciwnym razie za wcześniejsze przybycie tj. więcej niż 15 min przed planowaną godziną rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego oraz pozostanie na sali dłużej niż 15 min od godziny zakończenia przyjęcia urodzinowego naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem urodzinowym.

12. Organizacja przyjęcia urodzinowego w Sali zabaw wiąże się z oświadczeniem Klienta, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa solenizanta oraz zaproszonych gości urodzinowych w przyjęciu urodzinowym.

13. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia przyjęcia urodzinowego należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem przyjęcia urodzinowego.

14. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podaną w rezerwacji.

15. Klient zobowiązany jest do dostarczenia listy gości urodzinowych najpóźniej w dniu odbywania się przyjęcia urodzinowego.
16. W przypadku zwiększenia liczby gości urodzinowych Klient, który jest organizatorem przyjęcia, dokonuje dodatkowej opłaty za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym.

 

§3. Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego.

1. W przypadku odwołania, rezygnacji z przyjęcia urodzinowego Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku.
2. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego. Jeśli przesunięcie terminu nastąpi minimum dwa tygodnie przed datą odbywania się przyjęcia urodzinowego odbywa się to bez dodatkowych kosztów dla Klienta i Organizatora. W przeciwnym razie, tj. kiedy Organizator zostanie poinformowany o przesunięciu przyjęcia urodzinowego później niż dwa tygodnie przed datą odbywania się, Klient jest zobowiązany do ponownego opłacenia Strefy Urodzinowej. Klient ma możliwość przesunięcia terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz. 
3. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconego wcześniej zadatku.
4. Wykonanie czynności określonej w ust. 3 wyczerpuje roszczenia Klienta na wypadek odwołania przyjęcia urodzinowego przez Organizatora.

§ 4. Dane osobowe i wizerunek.

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku swojego, solenizanta oraz gości urodzinowych. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora – Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).
2. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz nagrywania filmów podczas przyjęcia urodzinowego oraz umieszczanie ich na stronie internetowej, innych portalach społecznościowych i w siedzibie sali zabaw.
3. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować salę zabaw o swojej decyzji na piśmie. Sala zabaw niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie lub nagranie.

§5. Siła wyższa.

1. Organizator i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w Zamówieniu Przyjęcia Urodzinowego, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź.

§6. Postanowienia końcowe.

1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.

3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.
4. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego oraz regulamin sali zabaw.
5. Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje aktualny cennik. 

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem